Návrh přechodného dopravního značení

Zpracuji Vám projektovou dokumentaci dopravně inženýrského opatření dle Vašich požadavků a platných právních předpisů.

Zajistím:

Vypracování návrhu dopravního značení pro označení pracovního místa, které se skládá z textové a grafické části.

V návrhu se zohledňuje situace a okolnosti provozu a stávající umístění značek a zařízení.

Textová část obsahuje:

  • popis dotčeného úseku pozemní komunikace, rozsah pracovního místa a navrhovanou dobu trvání,
  • základní požadavky na provedení dopravního značení užitého pro označení pracovního místa (velikost, třída retroreflexe atd.),
  • případnou předpokládanou objížďku s udáním její délky a trasy,
  • zvláštní opatření (např. změny dopravního značení mimo pracovní dobu apod.),
  • u automaticky pracujících nebo programovatelných světelných signalizačních zařízení uspořádání fází a osobu odpovědnou v případě výpadku nebo poruchy zařízení.

Grafická část obsahuje:

  • návrh dopravního značení vycházející ze vzorových schémat technických podmínek, přizpůsobených konkrétní situaci.

Projednání návrhu dopravního značení s dopravními inženýry Policie ČR a s příslušným správním úřadem.

Máte zájem o návrh přechodného dopravního značení ?

Kontaktujte mě nebo vyplňte nezávaznou poptávku a já Vám zpracuji nezávaznou cenovou kalkulaci.